Fizjologia roślin leczniczych

Physiology of Medicinal Plants

2020Z

Kod przedmiotu1213S1-FIZRLEbmed
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceMorfologia funkcjonalna roślin, Biofizyka, Biochemia
Wymagania wstępnepodstawowe umiejętności pracy laboratoryjnej, wiedza z botaniki, biochemii i biofizyki.
Opis ćwiczeńLaboratoryjne eksperymenty wyjaśniające prawa i przebieg: gospodarki wodnej komórki i organizmu roślinnego, fotosyntezy, oddychania, odżywiania mineralnego roślin, kiełkowania nasion, działania regulatorów wzrostu i rozwoju roślin, odporności na stresy, syntezy i działania metabolitów wtórnych.
Opis wykładówMetody badań in vivo i in vitro w fizjologii roślin. Procesy fizjologiczne organizmów roślinnych. Funkcjonalne układy tkankowe roślin. Współdziałanie i regulacja procesów fizjologicznych w roślinach. Gospodarka wodna komórki i organizmu roślinnego. Gospodarka mineralna roślin. Cykl azotowy. Fotosynteza. Produkcja i dekompozycja materii organicznej w środowisku wodnym i lądowym. Depozyty materii organicznej. Cykl węgla. Procesy redoks w biosferze. Oddychanie. Metabolizm wtórny. Sygnalizacja wewnątrz i międzykomórkowa. Biologia i regulacja rozwoju roślin. Struktura i funkcja roślin a przystosowanie do środowiska.
Cel kształcenia1. Poznanie procesów fizjologicznych zachodzących w roślinach. 2. Poznanie powiązań procesów fizjologicznych ze środowiskiem zewnętrznym. 3. Umiejętność stawiania hipotez i ich weryfikacja za pomocą eksperymentu.
Literatura podstawowa1) Górecki R.J., Grzesiuk S., Fizjologia plonowania roślin , UWM, 2002r 2) Kopcewicz J., Lewak S., Fizjologia roślin , PWN, 2007
Literatura uzupełniająca1) Piskornik Z. , Fizjologia roślin dla wydziałów ogrodniczych , AR Kraków, 1994
Uwagi