Histologia

Histology

2019Z

Kod przedmiotu1213S1-HISTbmed
Punkty ECTS 7
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającebez wskazań
Wymagania wstępnebez wskazań
Opis ćwiczeńZasady prawidłowej analizy mikroskopowej preparatów histologicznych i cech charakterystycznych tkanek i narządów u zwierząt i człowieka. Dokumentacja obrazu mikroskopowego w postaci rysunku z opisem według instrukcji. Rozpoznawanie tkanek i narządów pod mikroskopem na podstawie preparatów histologicznych.
Opis wykładówPrzedmiot badań histologii i jej miejsce w innych naukach. Cytologia jako obszar wiedzy w naukach biologicznych i podstawowa metoda diagnostyczna w naukach medycznych. Tradycyjna i współczesna klasyfikacja tkanek i komórek, terminologia. Charakterystyka strukturalno-funkcjonalna i występowanie poszczególnych tkanek w organizmie: tkanka nabłonkowa, specjalizacja powierzchni komórek nabłonka i ich połączenia; tkanka łączna, polimorfizm, cechy charakterystyczne komórek i substancji międzykomórkowej; krew i limfa, składniki morfotyczne i osocze; tkanka mięśniowa, komórka mięśniowa a włókno mięśniowe, sarkomer i mikroskurcz; tkanka nerwowa, rodzaje komórek i ich cechy charakterystyczne; cytofizjologia neuronu, rodzaje komórek glejowych i współczesne koncepcje ich znaczenia w funkcjonowaniu układu nerwowego. Integralność strukturalno-czynnościowa tkanek na poziomie cząsteczkowym, komórkowym i narządowym. Narządy jako struktury wielotkankowe. Typy narządów u zwierząt i człowieka. Budowa histologiczna narządów układu pokarmowego i oddechowego. Histologia serca, naczyń krwionośnych i narządów limfatycznych. Budowa mikroskopowa nerki i przewodów wydalniczych. Histologia męskich i żeńskich gruczołów płciowych i ich przewodów. Gruczoły dokrewne. Budowa mikroskopowa układu nerwowego ośrodkowego (mózgowie i rdzeń kręgowy) i obwodowego (nerwy i zwoje) Autonomiczny układ nerwowy. Histologia skóry (naskórek i skóra właściwa) oraz jej organów (gruczoły skórne, włosy, paznokcie). Znaczenie histologii w diagnostyce chorób.
Cel kształceniaObjaśnienie procesu różnicowania tkanek zwierzęcych. Zapoznanie ze współczesnymi kryteriami klasyfikacji komórek zwierząt i człowieka. Charakterystyka poszczególnych rodzajów tkanek oraz ich elementów składowych z aspektem funkcjonalnym. Poznanie budowy mikroskopowej narządów u zwierząt i człowieka oraz roli poszczególnych tkanek w budowie tych narządów. Omówienie zasad prawidłowego prowadzenia obserwacji mikroskopowych i poprawnej interpretacji obrazu spod mikroskopu. Zwrócenie uwagi na cechy charakterystyczne tkanek i narządów umożliwiające ich różnicowanie pod mikroskopem.
Literatura podstawowa1) Cichocki T., Litwin J.A., Mirecka J., "Kompendium histologii." , Wydawnictwo UJ, 2009r. 2) Sawicki W., "Histologia", wyd. PZWL, 2009r. 3) Stevens A., Lowe J., "Histologia człowieka, Wydanie drugie polskie pod red. M. Zabla.", wyd. PZWL, Wyd. Med. Słowiański Verlag, , 2000r. 4) Welsh U., "Sobotta. Histologia. Kolorowy atlas cytologii i histologii człowieka", Tłum. i opracowanie M. Zabel.", wyd. Urban & Partner, Wrocław,, 1998r. 5) Kuryszko J., Zarzycki J. , "Histologia zwierząt ", wyd. PWRiL, W-wa., 2000r.
Literatura uzupełniająca1) Zawistowski S,, wyd. wyd. PZWL, "Zarys histologii. Podręcznik dla studentów", 1979r.r., tom 2) Różni autorzy,, "Atlasy histologiczne"., tom
Uwagigrupy 12 osobowe