Hodowle in vitro tkanek zwierzęcych

In vitro Cultures of Animal Tissues

2020L

Kod przedmiotu1213S1-HIVTZbmed
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającefizjologia człowieka, biochemia
Wymagania wstępneznajomość podstaw fizjologii człowieka
Opis ćwiczeńPrzygotowywanie pożywek hodowlanych. Mechaniczna oraz enzymatyczna izolacja komórek zwierzęcych. Hodowle komórek: jednowarstwowa oraz na nośnikach, w postaci skrawków, sferoidów i agregatów. Testy oceny żywotności komórek. Badanie proliferacji i różnicowania komórek w hodowli. Wykorzystanie hodowli komórek in vitro w badaniach toksykologicznych. Enkapsulacja komórek. Seminarium: przygotowanie prezentacji w oparciu o artykuły naukowe i popularnonaukowe z zakresu hodowli komórek i tkanek in vitro oraz inżynierii tkankowej
Opis wykładówTechniki izolacji i hodowli komórek in vitro. Skład pożywek hodowlanych. Rola białek ECM w hodowlach. Metody transfekcji komórek. Otrzymywanie linii komórkowych. Zastosowanie hodowli in vitro w badaniach naukowych oraz w medycynie i przemyśle. Elementy inżynierii tkankowej.
Cel kształceniaPoznanie podstawowych technik hodowli komórek i tkanek zwierzęcych in vitro oraz możliwości ich zastosowania w inżynierii tkankowej
Literatura podstawowa1) S. Stokłosowa, Hodowla komórek i tkanek, t. -, PWN, 2004, s. -
Literatura uzupełniająca
Uwagigrupy maksymalnie 12-osobowe