Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego

Bachelor’s Degree Thesis and Preparation for a Diploma Exam

2021Z

Kod przedmiotu1213S1-MK-PLICbmed5
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Konsultacje z opiekunem pracy dyplomowej
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Hajduk Z., Metodologia nauk przyrodniczych, wyd. KUL Lublin, 2002 2) Pułło A., Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, PWN, 2001
Literatura uzupełniająca
Uwagi