Seminarium licencjackie

Undergraduate Seminar

2021Z

Kod przedmiotu1213S1-MK-SLICbmed5
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Seminarium dyplomowe
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńWybrane zagadnienia z zakresu specjalności. Problematyka badawcza zespołu, w którym realizowana jest praca dyplomowa. Zasady obowiązujące podczas realizacji pracy dyplomowej. Rodzaje prac oryginalnych, w tym dyplomowych/licencjackich. Przegląd metod naukowych. Technika pisania pracy opisowej i eksperymentalnej, dyplomowej/licencjackiej. Konstrukcja pracy opisowej i eksperymentalnej. Przygotowanie dokumentacji i prezentacja wyników pracy badawczej. Wykorzystanie i cytowanie literatury. Zagadnienia egzaminacyjne i przebieg egzaminu dyplomowego/licencjackiego
Opis wykładówbrak
Cel kształceniaPoznanie metod wyszukiwania piśmiennictwa przedmiotowego i poprawne sporządzanie bibliografii. Umiejętność wykorzystania źródeł i redagowania pracy przeglądowej oraz oryginalnej pracy badawczej. Umiejętność prezentowania wyników i prowadzenia dyskusji naukowej.
Literatura podstawowa1) Weiner J., Technika pisania i prezentowania prac naukowych. Przewodnik praktyczny , Naukowe PWN, Warszawa, 1998
Literatura uzupełniająca
Uwagi