Seminarium licencjackie

Undergraduate Seminar

2021L

Kod przedmiotu1213S1-MK-SLICbmed6
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Seminarium dyplomowe
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńProblematyka badawcza prac licencjackich i pokrewna. Technika pisania pracy opisowej i eksperymentalnej, dyplomowej/licencjackiej. Konstrukcja pracy opisowej i eksperymentalnej. Przygotowanie dokumentacji i prezentacja wyników pracy badawczej. Wykorzystanie i cytowanie literatury.Problematyka wybranych zagadnień egzaminacyjnych.
Opis wykładówbrak
Cel kształceniaPoznanie metod wyszukiwania piśmiennictwa przedmiotowego i poprawnego sporządzania bibliografii. Dyskusja merytoryczna wokół problematyki prac licencjackich i pokrewnych. Omówienie wybranych zagadnień egzaminu licencjackiego.
Literatura podstawowa1) Weiner J, , Technika pisania i prezentowania prac naukowych. Przewodnik praktyczny", , PWN, 2011 2) Weiner J,,, Technika pisania i prezentowania prac naukowych. Przewodnik praktyczny, , PWN, 1998
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak