Podstawy diagnostyki mikrobiologicznej

Basis of Microbiological Diagnostics

2021Z

Kod przedmiotu1213S1-PDMIKRbmed
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Przedmioty wprowadzająceMikrobiologia ogólna
Wymagania wstępnewiedza z zakresu przedmiotów wprowadzających
Opis ćwiczeńMikrobiom człowieka, skład i znaczenie. Zaawansowane techniki i narzędzia w badaniach mikrobiologicznych. Przegląd wybranych grup mikroorganizmów wywołujących choroby zakaźne, które stanowią obecnie istotny problem medyczny. Biochemiczne i molekularne metody identyfikacji drobnoustrojów. Diagnostyka mikrobiologiczna na przykładzie próbek z zakażenia ropnego oraz kału z biegunki.
Opis wykładównie dotyczy
Cel kształceniaPoznanie wyzwań jakie stoją przed współczesną mikrobiologią. Poznanie składu, rozmieszczenia i znaczenia flory fizjologicznej dla zachowania równowagi w organizmie człowieka. Poznanie wybranych grup mikroorganizmów patogennych dla człowieka oraz czynników ich wirulencji
Literatura podstawowa1) Baj J., Markiewicz Z., Biologia molekularna bakterii , PWN, Warszawa, 2007 2) Singleton P., Bakterie w biologii, biotechnologii i medycynie, PWN, Warszawa, 2000 3) Szewczyk E.M., Diagnostyka bakteriologiczna, PWN, Warszawa, 2005
Literatura uzupełniająca1) , , ,
UwagiZajęcia prowadzone w małych grupach (do 12 osób)