Podstawy epidemiologii

Fundamentals of Epidemiology

2020L

Kod przedmiotu1213S1-PEPIDbmed
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceprzedmioty wymagane do dopuszczenia do V semestru III roku studiów
Wymagania wstępneznajomość zagadnień z przedmiotów odbytych na studiach
Opis ćwiczeńomawianie ze studentami podstawowych definicji epidemiologii, epidemiologia opisowa, analityczna, znaczenie epidemiologii , epidemia, endemia ,triada epidemiologiczna, źródło zakażenia , drogi szerzenia , populacja wrażliwa. współczynniki epidemiologiczne, dochodzenie epidemiologiczne, zachorowalność, chorobowość, umieralność, śmiertelność, skrining-badanie przesiewowe, znaczenie szczepień dla zdrowia populacji, opracowanie ogniska epidemiologicznego na przykładzie wybranych chorób (ospa wietrzna, ebola, wąglik, wzw typu B,)epidemiologia nowotworów na przykładzie raka szyji macicy i zakażeń wirusem HPV-znaczenie szczepień HPV dla zdrowia populacji,profilaktyka zdrowotna I,II,III fazy-definicja przykłady
Opis wykładówdefinicja epidemiologii, epidemiologia opisowa, analityczna, historia epidemiologii, znaczenie epidemiologii , epidemia, endemia ,triada epidemiologiczna, źródło zakażenia , drogi szerzenia , populacja wrażliwa. planowanie badania epidemiologicznego, współczynniki epidemiologiczne, dochodzenie epidemiologiczne. opracowanie ogniska zakażenia, zachorowalność, chorobowość, umieralność, śmiertelność, skrining-badanie przesiewowe, znaczenie szczepień dla zdrowia populacji, zakażenia szpitalne
Cel kształceniazdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie podstaw epidemiologii, podstawowych definicji , zrozumienie uwarunkowań chorób w populacji,znaczenia badan epidemiologicznych. Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie konstrukcji hipotez i pytań badawczych, wyboru odpowiedniej metody badawczej i umiejętności łączenia wiadomości z różnych dziedzin medycznych
Literatura podstawowa1) Jabłoński L, Karwat, "Podstawy epidemiologii ogólnej, epidemiologia chorób zakaźnych", t. I, Czelej, 2002, s. 470
Literatura uzupełniająca1) Bzdęga J., Magdziak W., Naruszewicz - Lesiuk D., Zieliński A., wyd. Alfa Medica Press, "Leksykon epidemiologiczny", 2008r., tom I, 109s. 2) Bzdęga J., Gębska - Kuczerowska A., wyd. PZWL, "Epidemiologia w zdrowiu publicznym", 2010r., tom I, 413s. 3) Dzierżanowska D., wyd. Alfa Medica Press , "Zakażenia szpitalne", 2008r., tom I, 551s.
Uwagi