Podstawowe metody diagnostyki molekularnej człowieka

Basic Methods of Human Molecular Diagnostic

2021L

Kod przedmiotu1213S1-PMDMCbmed
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającegenetyka człowieka, podstawowe metody detekcji molekularnej
Wymagania wstępnewiedza z zakresu ww przedmiotów
Opis ćwiczeńĆwiczenia audytoryjne: Ślady biologiczne w zależności od rodzaju zdarzeń kryminalistycznych. Dobór metodyki badawczej w zależności od rodzaju śladu. Zasady wyboru źródła oraz ocena jakości matrycy gDNA stosowanych do prawidłowej diagnostyki molekularnej kryminalistycznej i medycznej. Diagnostyka kryminalistyczna na podstawie markerów polimorficznych (STR, VNTR, SNP), identyfikacja płci (gen amelogeniny, SRY, ZFX, ZFY) i ustalanie ojcostwa. Diagnostyka medyczna wybranych chorób genetycznych, np. fenyloketonuria, mukowiscydoza. Ćwiczenia laboratoryjne: Praktyczne zastosowanie wybranych metod w diagnostyce różnych markerów genetycznych. Oględziny miejsca zdarzenia. Wykrywanie, zabezpieczanie i pobieranie materiału genetycznego na miejscu zbrodni. Izolacja DNA z materiału dowodowego i porównawczego. Izolacja własnego gDNA - jako matrycy do diagnostyki medycznej. Diagnostyka molekularna płci na podstawie długości amplikonów genu amelogeniny. Identyfikacja polimorfizmu krótkich powtórzeń tandemowych STR w genomie ludzkim (allele FGA, VWA, lub CD4). Indywidualizacja kryminalistyczna na podstawie diagnostyki długości amplikonów wybranych markerów genetycznych. Wykrywanie wirusa cytomegalii metodą nested PCR. Identyfikacji polimorfizmu genu dehydrogenazy alkoholowej (ADH3) metodą PCR-RFLP. Prawidłowa analiza i ocena uzyskanych wyników. Zastosowanie biologii molekularnej w kryminalistyce oraz diagnostyka molekularna wybranej choroby genetycznej (seminarium).
Opis wykładówBrak
Cel kształceniaPoznanie podstawowych metod stosowanych w diagnostyce molekularnej człowieka.
Literatura podstawowa1) Ryszard Słomski (red),, "Analiza DNA, teoria i praktyka", UP w Poznaniu, 2012 2) Bal J.,, "Biologia molekularna w medycynie. Elementy genetyki klinicznej" , PWN, 2009 3) Brown T.A, , "Genomy", PWN, 2009
Literatura uzupełniająca1) Ciechanowicz A., Kokot F.,, wyd. PZWL, "Genetyka molekularna w chorobach wewnętrznych" , 2009r., tom 2) Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii, , wyd. www.amsik.pl., "Kwartalniki naukowe Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii", tom 3) Ciekanowicz A., Januszewicz A., Januszewicz W., Rużyłło W.,, wyd. Medycyna Praktyczna, "Genetyka chorób układu krążenia" , 2002r., tom
Uwagi