Uwarunkowania prawne i organizacyjne w pracy biologa

Legal Status and Organizational Work of Biologist

2021L

Kod przedmiotu1213S1-UP10med
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające.
Wymagania wstępne.
Opis ćwiczeń.
Opis wykładówNaukowy i praktyczny cel diagnostyki. Diagnostyka ogólna, szczegółowa i różnicowa. Rodzaje laboratoriów diagnostycznych – profilem i spektrum badań. Podstawowe akty prawne określające wymagania dotyczące tworzenia i funkcjonowania laboratoriów diagnostycznych. Wyposażenie laboratorium w zależności od profilu jednostki i zakresu prowadzonych analiz. Zasady organizacji pracy w laboratorium diagnostycznym z uwzględnieniem specyfiki działów. Procedury i metody badawcze – standaryzacja metod. Postępowanie z próbkami materiałów: od pobrania do utylizacji materiałów zakaźnych. Zlecenia, zalecenia i rekomendacje dotyczące wykonanych badań kontrola jakości badań. Współpraca laboratoriów diagnostycznych z placówkami naukowymi i jej znaczenie. Zawód diagnosty laboratoryjnego – etyka zawodu, kompetencje.
Cel kształceniaPoznanie zasad organizacji i funkcjonowania laboratoriów diagnostycznych oraz uwarunkowań prawidłowej pracy diagnosty.
Literatura podstawowa1) Huk-Augustynowicz A., Widarska A. , 1) Huk-Augustynowicz A., Widarska A. , Podstawy prawa dla diagnostów laboratoryjnych, wyd. Ośrodek Informacji Naukowej, OINpharma, Warszawa.,, 2004 2) Dz.U.06.213. 1568, Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. , "w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.",, ., . 3) Dz.U. 07.162.1153, Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 sierpnia 2007 r. , "w sprawie szczegółowego postępowania z odpadami medycznymi.",, ., . 4) Dz. U. 08.234.1570, Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r., "o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.", ., . 5) ., Czasopismo „Diagnosta Laboratoryjny”. , "Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych. Warszawa", , ., . 6) ., Dziennik Ustaw Nr22 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 stycznia 2009 r. , "zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych.", ., . , Ośrodek Informacji Naukowej, OINpharma, Warszawa, 2007 2) Dziennik Ustaw, 4) Dz. U. 08.234.1570, Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r., "o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.", ., . 5) ., Czasopismo „Diagnosta Laboratoryjny”. , "Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych. Warszawa", , ., . 6) ., Dziennik Ustaw Nr22 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z d, 2008, 2009
Literatura uzupełniająca1) 1) ., Czasopisma specjalistyczne , "zalecane przez prowadzącego". , ., . , tom
Uwagi.