Wprowadzenie do biotechnologii medycznej

Introduction to the Medical Biotechnology

2021L

Kod przedmiotu1213S1-WBTMbmed
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającehodowle komórek i tkanek in vitro, fizjologia człowieka, biochemia, genetyka
Wymagania wstępneznajomość podstaw fizjologii człowieka, hodowli komórek in vitro, biochemii i genetyki
Opis ćwiczeń(-)
Opis wykładówPodstawowe techniki stosowane w biotechnologii; transgeneza i klonowanie zwierząt; ksenotransplantacje, klonowanie terapeutyczne, wykorzystanie komórek macierzystych w biotechnologii; elementy inżynierii tkankowej; terapeutyczne zastosowanie interferencji RNA-RNA, produkcja leków i czynników diagnostycznych metodami biotechnologii; zastosowanie biotechnologii, w tym nanobiotechnologii, w medycynie i farmakologii; kontrowersje związane z niektórymi aspektami biotechnologii
Cel kształceniaPoznanie podstawowych technik, osiągnięć i zagrożeń związanych z biotechnologią oraz możliwości wykorzystania produktów biotechnologicznych w różnych dziedzinach gospodarki, nauki i medycyny
Literatura podstawowa1) J. Buchowicz, Biotechnologia molekularna. Geneza, przedmiot, perspektywy badań , t. -, PWN, 2007, s. - 2) C. Ratledge, B. Kristiansen, Podstawy biotechnologii, t. -, PWN, 2011, s. -
Literatura uzupełniająca1) (-), tom
Uwagi