Biochemia

Biochemistry

2021Z

Kod przedmiotu1213S1-BIOCHbmed
Punkty ECTS 6
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającecytologia, chemia organiczna
Wymagania wstępnebez wymagań
Opis ćwiczeńWłaściwości aminokwasów. Właściwości białek i elektroforeza SDS-PAGE białek surowicy. Oznaczenie ilościowe białek. Kinetyka reakcji enzymatycznej. Reakcje charakterystyczne węglowodanów. Ilościowe oznaczenie węglowodanów. TLC lipidów i oznaczanie cholesterolu w surowicy krwi. Kwasy nukleinowe - optymalizacja warunków reakcji PCR.
Opis wykładówMetabolizm i stan równowagi dynamicznej organizmu. Aminokwasy, peptydy i białka - budowa, właściwości, funkcje biologiczne, katabolizm. Enzymy - budowa, klasyfikacja i nomenklatura, kinetyka i regulacja aktywności. Węglowodany - budowa, funkcje, przemiany. Budowa, funkcje i metabolizm lipidów. Budowa i funkcje wolnych nukleotydów. Kwasy nukleinowe - rodzaje, funkcje i przemiany. Regulacja ekspresji genów i biosynteza białka. Integracja i energetyka procesów metabolicznych, związki wysokoenergetyczne, potencjał układów oksydoredukcyjnych, łańcuch oddechowy, fosforylacje oksydacyjne i substratowe. Hormony i witaminy.
Cel kształceniaObjaśnienia budowy i funkcji głównych składników organizmów żywych oraz poznanie głównych szlaków metabolicznych. Zidentyfikowanie mechanizmów kontroli i utrzymywania równowagi dynamicznej organizmu.
Literatura podstawowa1) Murrey R.K., Granner D.K., , "Biochemia Harpera", PZWL, 2010 2) Bańkowski E., , "Biochemia - Podręcznik dla studentów uczelni medycznych", , Urban-Partner, 2004
Literatura uzupełniająca1) Richard A. Harvey, Biochemistry, t. 5th Ed., Lippincott's Illustrated Reviews, 2011
Uwagi