Biologia molekularna

Molecular Biology

2021L

Kod przedmiotu1213S1-BLMOLbmed4
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającegenetyka, biochemia, mikrobiologia, fizjologia
Wymagania wstępnewiedza z zakresu ww przedmiotów
Opis ćwiczeńReplikacja genów in vitro - łańcuchowa reakcja polimerazy (PCR), RT-PCR. Analiza struktury wybranych genów oraz ich polimorfizmu. Optymalizacja wybranych warunków (temperatura, jony Mg2+) reakcji PCR. Część I: amplifikacja wybranego genu. Część II: ocena produktów PCR, analiza uzyskanych wyników i wybór optymalnych warunków reakcji PCR. Immunofluorescencja - utrwalenie preparatów tkankowych, blokowanie, inkubacja z przeciwciałami I i II- rzędowymi, immunodetekcja, wykonanie barwienia skrawków tkanek zwierzęcych, fotografowanie uzyskanych preparatów przy użyciu mikroskopu fluorescencyjnego, analiza preparatów przy użyciu programów komputerowych (np. analySIS5, cellF; Olympus). Seminarium - "Najnowsze osiągnięcia biologii molekularnej".
Opis wykładówTranslacja i zdarzenia potranslacyjne. Regulacja ekspresji genów. Kod genetyczny. Uszkodzenia, naprawa i rekombinacja DNA. Zmiany genetyczne i zmiany regulacji cyklu komórkowego prowadzące do powstania nowotworów. Osiągnięcia biologii molekularnej.
Cel kształceniaZapoznanie się z podstawowymi wiadomościami dotyczącymi biologii molekularnej komórki prokariotycznej i eukariotycznej. Poznanie zasad przepływu informacji genetycznej w komórce od replikacji poprzez transkrypcję do translacji i obróbki potranslacyjnej.
Literatura podstawowa1) Turner P.C. i wsp.,, "Biologia molekularna (krótkie wykłady)", PWN, 2011 2) Brown T.A.,, "Genomy" , PWN, 2010 3) Alberts i wsp.,, "Molecular Biology of the Cell, Fourth Edition" , Garland Science, 2002 4) Węgleński P., , "Genetyka molekularna", PWN, 2006
Literatura uzupełniająca1) Bal J.,, wyd. PWN, "Biologia molekularna w medycynie (Elementy genetyki klinicznej)", 2011r., tom 2) Lewin B.,, wyd. Oxford University Press, "Genes", 2008r., tom 3) Watson J. i Berry A.,, wyd. CIS, "DNA. Tajemnica Życia", 2005r., tom 4) Alberts i wsp.,, wyd. PWN, "Podstawy biologii komórki", 2005r., tom 5) Fletcher H.L. i wsp.,, wyd. PWN, "Genetyka (Krótkie wykłady)", 2010r., tom 6) Buchowicz J.,, wyd. PWN, "Biotechnologia molekularna (Modyfikacje genetyczne, postępy, problemy)", 2009r., tom 7) Słomski R.,, wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, "Analiza DNA, teoria i praktyka", 2008r., tom
Uwagi