Botanika

Botany

2020L

Kod przedmiotu1213S1-BOTANmed
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Dingermann T., Kreis W., Rimpler H., Zundorf I. 2012. Biologia farmaceutyczna. MedPharm 2) Broda B., 2002r., "Zarys botaniki farmaceutycznej.", wyd. PZWL, Warszawa, 3) Malinowski E., 1987r., "Anatomia roślin", wyd. PWN, Warszawa, 4) Broda B., Mowszowicz J., 2000r., "Przewodnik do oznaczania roślin leczniczych, trujących i użytkowych", wyd. PWN, Warszawa, 5) Rumińska A., Suchorska K., Węglarz Z., 1990r., "Rośliny lecznicze i specjalne. Wiadomości ogólne.", wyd. Wydwanictwo SGGW-AR, Warszawa.
Literatura uzupełniająca
Uwagi