Chemia organiczna

Organic Chemistry

2020L

Kod przedmiotu1213S1-CHEMObmed
Punkty ECTS 6
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającechemia nieorganiczna
Wymagania wstępnebez wskazań
Opis ćwiczeńĆwiczenia rachunkowe. Organiczna analiza jakościowa. Podstawowe techniki laboratoryjne (krystalizacja, destylacja, sublimacja, ekstrakcja, chromatografia). Preparatyka organiczna. Zastosowanie spektrofotometrii UV-Vis i IR w chemii organicznej. Komputerowe wspomaganie uczenia się chemii organicznej.
Opis wykładówStruktura i właściwości związków organicznych. Zjawisko izomerii. Izomeria optyczna. Analiza konformacyjna. Węglowodory nasycone. Wolne rodniki. Reakcje substytucji SN1 i SN2. Reakcje eliminacji E1 i E2. Węglowodory nienasycone. Reakcje addycji. Węglowodory aromatyczne. Reakcje SEAr. Alkohole, fenole i etery oraz ich siarkowe analogi. Aldehydy i ketony. Reakcje addycji do grupy karbonylowej. Kwasy karboksylowe i ich pochodne. Reakcje estryfikacji. Tłuszcze i mydła. Lipidy. Aminy. Sole diazoniowe i związki azowe. Węglowodany. Aminokwasy i peptydy. Związki heterocykliczne.
Cel kształceniaCelem nauczania jest poznanie poszczególnych klas związków organicznych, zrozumienie zależności pomiędzy budową cząsteczki a właściwościami fizycznymi, chemicznymi i biologicznymi danego związku. Dodatkowo położony jest nacisk na kształtowanie proekologicznego myślenia u studentów – wykorzystanie postulatów zielonej chemii w syntezie organicznej.
Literatura podstawowa1) Morrison R. T., Boyd R. N., "Chemia organiczna", PWN, 2010 2) Mastalerz P., "Chemia organiczna", Wydawnictwo Chemiczne, 2000 3) McMurry J., "Chemia organiczna", Wydawnictwo Naukowe PW, 2010 4) Vogel A., "Preparatyka organiczna", WNT, 2006
Literatura uzupełniająca1) Kowalski P. (red.), wyd. WNT, "Laboratorium chemii organicznej, techniki pracy i przepisy BHP", 2004r., tom 2) Burczyk B., wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, "Zielona chemia. Zarys", 2006r., tom 3) Kalembkiewicz J., Lubczak J., Lubczak R., wyd. Wydawnictwo FOSZE, "Nazwy związków chemicznych", 1998r., tom
Uwagigrupy ćwiczeniowe: 12 osób