Chemia fizyczna

Physical Chemistry

2020L

Kod przedmiotu1213S1-CHFIZbmed
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Smoczyński L., Kalinowski S., Wasilewski J., Karczyński F.,, Podstawy chemii fizycznej z ćwiczeniami, Wydawnictwo UWM, 2000
Literatura uzupełniająca
Uwagi