Fizjologia człowieka

Human Physiology

2021Z

Kod przedmiotu1213S1-FIZCZbmed3
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającebiochemia, anatomia człowieka
Wymagania wstępnebez wskazań
Opis ćwiczeńPorównanie działania układu nerwowego i endokrynnego w organizmie. Poznanie zasad działania urządzenia Power Lab 26T i jego zastosowanie do badania odruchów nerwowych. Badanie odruchów obronnych. Analiza funkcjonowania zmysłów. Funkcjonowanie synaps nerwowych - symulacje komputerowe. Analiza rozmazów krwi człowieka. Oznaczanie parametrów krwi: hemoglobiny, hematokrytu, odczynu Biernackiego, czasu krzepnięcia krwi. Określanie własnej grupy krwi. Molekularny mechanizm skurczu mięśnia- symulacje komputerowe. Rejestracja skurczów izolowanego mięśnia żaby. Interpretacja wyników oraz wiedzy na podstawie fachowego piśmiennictwa w celu opisu i referowania zagadnień fizjologicznych.
Opis wykładówBudowa i organizacja układu nerwowego. Oś czuciowa i ruchowa. Kodowanie i przekazywanie informacji nerwowej. Przewodnictwo synaptyczne. Układ siatkowaty, limbiczny i autonomiczny. Funkcjonowanie zmysłów. Skład i funkcje krwi. Przebieg i regulacja procesów hemopoezy (krwiotworzenia) i hemostazy (krzepnięcia krwi). Funkcjonowanie układu mięśniowego. Rola jonów wapnia w skurczu mięśnia. Rodzaje skurczów.
Cel kształceniaPoznanie procesów fizjologicznych i ich regulacji oraz powiązań umożliwiających utrzymanie homeostazy w organizmie człowieka. Poznanie głównych parametrów fizjologicznych jako wskaźników zdrowia. Umiejętność stosowania różnych metod w badaniach procesów fizjologicznych. Umiejętność interpretacji wyników na podstawie przeprowadzonych doświadczeń oraz fachowego piśmiennictwa.
Literatura podstawowa1) Traczyk W., Fizjologia człowieka w zarysie, t. 1, PWN, 2007, s. wszystkie 2) Ganong W.F., Fizjologia, t. -, PZWL, 2007, s. wszystkie 3) Przała J., Fizjologia zwierząt. Ćwiczenia, demonstracje i metody, UWM, 1999
Literatura uzupełniająca1) Silverthorn U., wyd. PZWL, Fizjologia człowieka. Zintegrowane podejście, 2018r., tom
Uwagigrupy 12-14 osób