Fizjologia człowieka

Human Physiology

2021L

Kod przedmiotu1213S1-FIZCZbmed4
Punkty ECTS 5,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającebiochemia, anatomia człowieka
Wymagania wstępnebez wskazań
Opis ćwiczeńBadanie pracy mięśnia sercowego, pomiar tętna, ciśnienia krwi i analiza elektrokardiogramu za pomocą urządzenia Power Lab 26T. Badanie procesów zachodzących w przewodzie pokarmowym. Badanie aktywności enzymów hydrolizujących węglowodany, białka i tłuszcze w różnych częściach układu trawiennego. Badanie wpływu środowiska na aktywność enzymów trawiennych. Obserwacja plemników oraz badanie wpływu środowiska na aktywność ruchową plemników. Hormonalna regulacja cyklu menstruacyjnego - oznaczanie okresu okołoowulacyjnego. Wczesne diagnozowanie ciąży. Określenie właściwości fizycznych oraz wykrywanie składników organicznych moczu. Interpretacja wyników oraz wiedzy na podstawie fachowego piśmiennictwa w celu opisu i referowania zagadnień fizjologicznych.
Opis wykładówSpecyfika mięśnia sercowego. Funkcjonowanie układu krążenia i regulacja krążenia. Powstawanie i znaczenie limfy. Regulacja oddychania. Funkcjonowanie układu trawiennego. Regulacja funkcji poszczególnych części układu pokarmowego. Skład i regulacja wydzielania soków trawiennych. Funkcje i regulacja czynności wątroby. Wchłanianie produktów trawienia. Budowa układu rozrodczego człowieka. Regulacja cyklu menstruacyjnego. Regulacja procesu spermatogenezy. Regulacje procesów: zapłodnienia, ciąży, porodu i laktacji. Powstawanie i wydalanie moczu.
Cel kształceniaPoznanie procesów fizjologicznych i ich regulacji oraz powiązań umożliwiających utrzymanie homeostazy w organizmie człowieka. Poznanie głównych parametrów fizjologicznych jako wskaźników zdrowia. Umiejętność stosowania różnych metod w badaniach procesów fizjologicznych. Umiejętność interpretacji wyników na podstawie przeprowadzonych doświadczeń oraz fachowego piśmiennictwa.
Literatura podstawowa1) Traczyk W., Fizjologia człowieka w zarysie, t. -, PWN, 2007, s. - 2) Ganong W.F., Fizjologia, t. -, PZWL, 2007, s. - 3) Przała J. (red.), Fizjologia zwierząt. Ćwiczenia, demonstracje i metody, UWM, 1999
Literatura uzupełniająca
Uwagigrupy 12-14 osób