Hodowle in vitro tkanek zwierzęcych

In vitro Cultures of Animal Tissues

2021L

Kod przedmiotu1213S1-HIVTZbmed
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) S. Stokłosowa, Hodowla komórek i tkanek, t. -, PWN, 2004, s. -
Literatura uzupełniająca
Uwagi