Matematyka

Mathematics

2020Z

Kod przedmiotu1213S1-MATbmed
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Dariusz Wrzosek, Matematyka dla biologów, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2009, s. 312 2) Bodnar Marek, Zbiór zadań z matematyki dla biologów, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2013, s. 146 3) M. Gewert, Z. Skoczylas, Analiza matematyczna. Definicje, twierdzenia, wzory, t. 1, Oficyna Wydawnicza GiS, Wroclaw, 2001, s. 197 4) M. Gewert, Z. Skoczylas, Analiza matematyczna. Przykłady i zadania, t. 1, Oficyna Wydawnicza GiS, Wroclaw, 2001, s. 182 5) M. Gewert, Z. Skoczylas, Elementy analizy wektorowej. Teoria, przykłady, zadania., Oficyna Wydawnicza GiS, Wroclaw, 2004, s. 142
Literatura uzupełniająca
Uwagi