Morfologia funkcjonalna zwierząt z zajęciami terenowymi

Functional Morphology of Animals with off-road activities

2020L

Kod przedmiotu1213S1-MFZWTbmed
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające-
Wymagania wstępne-
Opis ćwiczeńProtozaoa - pierwotniaki, budowa funkcjonalna jednokomórkowych protistów - orzęski Ciliata. Metazoa - wielokomórkowce, zwierzęta beztkankowe - gąbki. Eumetazoa - wielokomórkowce właściwe, zwierzęta dwuwarstwowe - parzydełkowce. Trójwarstowwce acelomatyczne - zwierzęta nie posiadające wtórnej jamy ciała: płazińce, pseudocelomatyczne: nicienie i celomatyczne: pierścienice. Porównanie pierwotnej i wtórnej jamy ciała. Zwierzęta eucelomatyczne - wtórnojamowce właściwe: stawonogi. Plan budowy funkcjonalnej stawonogów na przykładzie skorupiaków, szczękoczułkowców, owadów i wijów. Budowa morfologiczna i anatomiczna mięczaków - ślimaki i małże. Plan budowy strunowca na przykładzie lancetnika (bezczaszkowce). Bezszczękowce jako najprymitywniejsze kręgowce - minóg rzeczny. Porównanie gromad ryb promieniopłetwych Actinopterygii i chrzęstnoszkieletowych Chondrichthyes. Budowa funkcjonalna płazów Amphibia i gadów Reptilia. Cechy budowy funkcjonalnej ptaków i ssaków jako zwierząt stałocieplnych.
Opis wykładówOrganizmy prokariotyczne i eukariotyczne. Podział zwierząt według konstrukcji ciała. Morfologia funkcjonalna zwierząt o różnej organizacji ciała: jednokomórkowce Protozoa i wielokomórkowce Metazoa. Rozwój zarodkowy jako atrybut życia wielokomórkowego. Dwuwarstwowce Diblastica i trójwarstwowce Triblastica, pierwogębe Protostomia i wtórogębe Deuterostomia. Pierwotna i wtórna jama ciała - charakterystyka i funkcje, korzyści i ograniczenia. Różnorodność zwierząt. Powłoki ciała bezkręgowców i kręgowców; budowa, funkcje. Szkielet zewnętrzny i wewnętrzny zwierząt (budowa i funkcje), układ mięśniowy, poruszanie się zwierząt - przykłady i funkcje. Układ nerwowy i wybrane narządy zmysłów bezkręgowców i kręgowców. Transport wewnętrzny i wymiana gazowa zwierząt wodnych i lądowych. Zwierzęta zmiennocieplne i stałocieplne (egzo- i endotermiczne). Sposoby odżywiania się zwierząt; przykłady, budowa układu pokarmowego zwierząt. Procesy osmoregulacji i wydalania; organy, układy - budowa funkcjonalna. Owodniowce i bezowodniowce, korzyści i ograniczenia. Układ rozrodczy zwierząt. Rozród bezpłciowy i płciowy zwierząt, przykłady. Przemiana pokoleń. Strategie rozrodu kręgowców i sposoby odżywiana zarodków; niezwykłe przystosowania.
Cel kształceniaZapoznanie studenta z budową i funkcjonowaniem organizmów zwierzęcych, kształtowanie umiejętności analizy porównawczej morfologii funkcjonalnej wybranych taksonów zwierząt w kontekście przystosowań do określonego środowiska życia. Ćwiczenie samodzielnej obserwacji budowy funkcjonalnej zwierząt, przewidywanych przystosowan i wyciągania wniosków
Literatura podstawowa1) Błaszak Cz. (red.), Zoologia. Bezkręgowce., Naukowe PWN, 2009 2) Błaszak Cz. (red.), Zoologia. Stawonogi., t. 2, Naukowe PWN, 2011 3) Grabda E., Zoologia bezkręgowców , t. 1, 2, Naukowe PWN, 1989 4) Grodziński Z., Zoologia. Przedstrunowce i strunowce., Naukowe PWN, 1967 5) Jura Cz., Bekręgowce, Naukowe PWN, 1996 6) Szarski H., Historia zwierząt kręgowych, Naukowe PWN, 1998
Literatura uzupełniająca
Uwagi