Seminarium licencjackie

Undergraduate Seminar

2022Z

Kod przedmiotu1213S1-MK-SLICbmed5
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Seminarium dyplomowe
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Weiner J., Technika pisania i prezentowania prac naukowych. Przewodnik praktyczny , Naukowe PWN, Warszawa, 1998
Literatura uzupełniająca
Uwagi