Seminarium licencjackie

Undergraduate Seminar

2022L

Kod przedmiotu1213S1-MK-SLICbmed6
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Seminarium dyplomowe
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Weiner J, , Technika pisania i prezentowania prac naukowych. Przewodnik praktyczny", , PWN, 2011 2) Weiner J,,, Technika pisania i prezentowania prac naukowych. Przewodnik praktyczny, , PWN, 1998
Literatura uzupełniająca
Uwagi