Mykologia ogólna i medyczna

General and Medical Mycology

2021Z

Kod przedmiotu1213S1-MYKOMbmed
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńZróżnicowanie komórek i plech grzybów – struktury wegetatywne i generatywne. Cykle życiowe wybranych taksonów. Cechy diagnostyczne grzybów o największym znaczeniu dla człowieka.
Opis wykładówWspółczesne poglądy na taksonomię, pozycję systematyczną, zróżnicowanie gatunkowe, pochodzenie i naturę grzybów; Budowa komórki i formy organizacji ciała grzybów; Biologia i wymagania środowiskowe, odżywianie i grupy troficzne grzybów; Rozmnażanie i rozprzestrzenianie się grzybów; Grzyby trujące, chorobotwórcze, toksynotwórcze i alergogenne; Grzyby jadalne i lecznicze; Zagrożenie i ochrona grzybów
Cel kształceniaZdefiniowanie cech biologicznych grzybów ważnych w naukach medycznych. Określenie miejsca i roli grzybów wśród czynników etiologicznych współczesnych chorób człowieka i zatruć grzybami wielkoowocnikowymi.
Literatura podstawowa1) Szweykowska A., Szweykowski J. , Botanika. T. 1 - Morfologia, T. 2 - Systematyka, t. 1-2, PWN, 1993- 2) Łuszczyński J., Przewodnik do ćwiczeń z mikologii, Wyd. AŚ, Kielce, 2002, 2006 3) Turnau K., stengl A., Botanika systematyczna, Wyd. UJ, Kraków, 1996
Literatura uzupełniająca1) Klawitter M., wyd. Śląsk, Katowice, Diagnostyka mikologiczna zatruć grzybami, 2005r., tom 2) Dynowska M., Ejdys E., wyd. Wyd. UWM, Olsztyn, Mikologia laboratoryjna, 2011r., tom 3) Adamski Z., Batura-Gabryel H. , wyd. Wyd. Nauk. UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Mikologia lekarska, 2007r., tom 4) Baran E. red., wyd. Volumed, Wrocław, Zarys mikologii lekarskiej, 1998r., tom
Uwagi