Podstawy diagnostyki mikrobiologicznej

Basis of Microbiological Diagnostics

2022Z

Kod przedmiotu1213S1-PDMIKRbmed
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Baj J., Markiewicz Z., Biologia molekularna bakterii , PWN, Warszawa, 2007 2) Singleton P., Bakterie w biologii, biotechnologii i medycynie, PWN, Warszawa, 2000 3) Szewczyk E.M., Diagnostyka bakteriologiczna, PWN, Warszawa, 2005
Literatura uzupełniająca
Uwagi