Podstawy epidemiologii

Fundamentals of Epidemiology

2021L

Kod przedmiotu1213S1-PEPIDbmed
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Jabłoński L., Karwat I. D., Podstawy epidemiologii ogólnej, epidemiologia chorób zakaźnych, Czelej, 2002 2) Jędrychowski W., Epidemiologia w medycynie klinicznej i w zdrowiu publicznym, UJ, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi