Podstawy enzymologii

Basis of Enzymology

2021L

Kod przedmiotu1213S1-POENZbmed
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającebiochemia
Wymagania wstępneogólna wiedza biochemiczna, znajomość budowy i funkcji białek, kwasów nukleinowych, witamin
Opis ćwiczeńZasady organizacji i wyposażenia laboratorium enzymologicznego. Pobierania i przechowywanie materiału do badań enzymologicznych. Metody stosowane w enzymologii. Źródła błędów – błędy przedanalityczne i wynikające z postępowania analitycznego, związki interferujące – leki. Oznaczane aktywności wybranych enzymów wskaźnikowych w surowicy fizjologicznej i patologicznej. Metody wyciszenia aktywności enzymu poprzez działanie iRNA.
Opis wykładówBudowa enzymów, wynikające z niej implikacji dla aktywności enzymów. Specyficzność działania enzymów. Enzymy wskaźnikowe i ich znaczenie diagnostyczne. Zjawisko izoenzymii i jego wykorzystanie diagnostyczne. Mechanizmy aktywacji i hamowania aktywności na przykładzie wybranych enzymów. Inhibitory enzymów. Wykorzystanie wiedzy o budowie i właściwościach enzymów w projektowaniu leków.
Cel kształceniaZrozumienie i praktyczne wykorzystanie wiedzy z enzymologii do oceny przebiegu procesów chemicznych zachodzących w żywym organizmie w normie i patologii
Literatura podstawowa1) Szczeklik E, Enzymologia kliniczna , PZWL, 1974 2) Berg J. M., Tymoczko J. L., Streyer L., Biochemia, PWN, 2011 3) Kłyszejko-Stefanowicz , Ćwiczenia z biochemii, PWN, 1999 4) Angielski S. Jakubowski Z., Dominiczek M. H., Biochemia kliniczna, Perseusz, Sopot,, 2000 5) Bańkowski E, Biochemia – Podręcznik dla studentów uczelni medycznych, Urban-Partner, 2004
Literatura uzupełniająca
Uwagi