Parazytologia i diagnostyka parazytologiczna

Parasitology and Diagnostics Parasitology

2022Z

Kod przedmiotu1213S1-PPARbmed
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kadłubowski R., Zarys parazytologii lekarskiej, PZWL, 1999 2) Deryło A., Parazytologia i akaroentomologia medyczna, PWN, 2002
Literatura uzupełniająca
Uwagi