Przedsiębiorczość

Enterprise

2022L

Kod przedmiotu1213S1-PRZEdmed
Punkty ECTS 1
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) M. Bąk, P.Kulawczuk, A. Szcześniak, Modele biznesowe przedsiębiorstw tworzonych na bazie szkół wyższych, Fundacja Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, 2011, s. 181 2) Białek-Jaworska A., Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości akademickiej w branży biotechnologicznej, Uniwersytet Warszawski, 2014, s. 159
Literatura uzupełniająca
Uwagi