Promocja i ochrona zdrowia

Promotion and Protection of Health

2022L

Kod przedmiotu1213S1-PZDRObmed
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Karski J.B., Praktyka i teoria promocji zdrowia, CeDeWu, 2007 2) Andruszkiewicz A., Banaszkiewicz M., Promocja zdrowia - Teoretyczne podstawy promocji zdrowia, t. 1, Czelej, 2008 3) Sygit M., Zdrowie publiczne, Wolters Kluwer, 2017
Literatura uzupełniająca
Uwagi