Technologie informacyjne

Information Technology

2020Z

Kod przedmiotu1213S1-TINFbmed
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Scott Basham, Word 2007, Helion, 2009 2) 2. Paul McFedries, Excel. Wykresy, analiza danych, tabele przestawne. Niebieski podręcznik, Helion, 2015 3) 3. Andrew Edney, PowerPoint 2007PL, Helion, 2009 4) 4. Andrew Unsworth, Access 2007PL, Helion, 2009
Literatura uzupełniająca
Uwagi