Uwarunkowania prawne i organizacyjne w pracy biologa

Legal Status and Organizational Work of Biologist

2022L

Kod przedmiotu1213S1-UP10med
Punkty ECTS 1
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Huk-Augustynowicz A., Widarska A. , 1) Huk-Augustynowicz A., Widarska A. , Podstawy prawa dla diagnostów laboratoryjnych, wyd. Ośrodek Informacji Naukowej, OINpharma, Warszawa.,, 2004 2) Dz.U.06.213. 1568, Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. , "w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.",, ., . 3) Dz.U. 07.162.1153, Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 sierpnia 2007 r. , "w sprawie szczegółowego postępowania z odpadami medycznymi.",, ., . 4) Dz. U. 08.234.1570, Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r., "o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.", ., . 5) ., Czasopismo „Diagnosta Laboratoryjny”. , "Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych. Warszawa", , ., . 6) ., Dziennik Ustaw Nr22 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 stycznia 2009 r. , "zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych.", ., . , Ośrodek Informacji Naukowej, OINpharma, Warszawa, 2007 2) Dziennik Ustaw, 4) Dz. U. 08.234.1570, Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r., "o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.", ., . 5) ., Czasopismo „Diagnosta Laboratoryjny”. , "Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych. Warszawa", , ., . 6) ., Dziennik Ustaw Nr22 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z d, 2008, 2009
Literatura uzupełniająca
Uwagi