Wprowadzenie do biotechnologii medycznej

Introduction to the Medical Biotechnology

2022L

Kod przedmiotu1213S1-WBTMbmed
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J. Buchowicz, Biotechnologia molekularna. Geneza, przedmiot, perspektywy badań , t. -, PWN, 2007, s. - 2) C. Ratledge, B. Kristiansen, Podstawy biotechnologii, t. -, PWN, 2011, s. -
Literatura uzupełniająca
Uwagi