Wychowanie fizyczne

Physical Education

2022Z

Kod przedmiotu38-00-S1-WF
Punkty ECTS 0
Typ zajęć Wychowanie fizyczne
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Różni autorzy, Podręczniki i skrypty z wybranych dyscyplin sportowych, metodyki wychowania fizycznego oraz rekreacji., Różne wydawnictwa, 2018
Literatura uzupełniająca
Uwagi