Biologia w terapii - studia drugiego stopnia stacjonarne

Wydział Biologii i Biotechnologii

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

2-lata (4 semestry)

Magister kierunek Biologia

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): nie dotyczy

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
II - Podstawowe
Bioetyka
1
ZAL-O
Wykład
15
Metodologia nauk przyrodniczych
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
20
III - Kierunkowe
Biologiczne uwarunkowania zdrowia człowieka - mykologia stosowana
2,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
10
20
Biologiczne uwarunkowania zdrowia człowieka - zoologia stosowana
3,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
35
Ekologia człowieka
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
20
Endokrynologia człowieka
2,5
Hodowle in vitro tkanek i narządów
2
Roślinne kultury in vitro
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
25
Technologie cyfryzacji danych biologicznych
2
ZAL-O
Ćwiczenia komputerowe
30
IV - Specjalnościowych
Fakultet
5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
25
45
Seminarium magisterskie
2
ZAL-O
Seminarium
25
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Biologiczne uwarunkowania zdrowia człowieka - mikrobiologia
2
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
10
10
IV - Specjalnościowych
Apiterapia
2
Biologiczne uwarunkowania zdrowia człowieka - psychoimmunologia
2
Fakultet
9
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
75
100
Hirudinologia i hirudoterapia
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Podstawy aromaterapii
1,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
5
15
Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego
4
ZAL-O
Konsultacje z opiekunem pracy dyplomowej
30
Psychofizjologia
2
Seminarium magisterskie
2
ZAL-O
Seminarium
25
Ziołoznawstwo i techniki zielarskie
3,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Statystyka w biologii
2,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia komputerowe
5
25
III - Kierunkowe
Ewolucja molekularna
1
Projekt badawczo-rozwojowy
1
ZAL-O
Ćwiczenia
20
Techniki rozrodu wspomaganego
2,5
Zaawansowane techniki diagnostyki molekularnej
2,5
IV - Specjalnościowych
Fakultet
7
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
40
80
Farmakognozja
2
Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego
4
ZAL-O
Konsultacje z opiekunem pracy dyplomowej
30
Seminarium magisterskie
2
ZAL-O
Seminarium
25
VI - Praktyka
Praktyka zawodowa
6
ZAL-O
Praktyki zawodowe
160
SUMA
30,5

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Przedsiębiorczość
1
ZAL-O
Wykład
10
Toksykologia środowiskowa
2
IV - Specjalnościowych
Fakultet
10
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
60
120
Konwersatorium specjalnościowe w języku angielskim
2
ZAL-O
Konsultacje z opiekunem pracy dyplomowej
30
Pierwsza pomoc przedmedyczna
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego
12
ZAL-O
Konsultacje z opiekunem pracy dyplomowej
90
Seminarium magisterskie
2
ZAL-O
Seminarium
25
SUMA
30,0