Ekologia ewolucyjna

Evolutionary Ecology

2021Z

Kod przedmiotu13S2-EKOLep
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceEkologia, Ewolucjonizm
Wymagania wstępne-
Opis ćwiczeńEwolucja cech fenotypowych - odpowiedź na dobór. Strategia ewolucyjnie stabilna - teoria gier. Konkurencja i kooperacja - ewolucja pomagania a zachowania altruistyczne. Dobór płciowy i opieka nad potomstwem. Ewolucja kształtowania się sygnałów.
Opis wykładówAdaptacje - dostosowywanie się do środowiska poprzez zmiany ewolucyjne. Czynnik bezpośredni i ultymatywny. Koncepcje doboru - dobór grupowy, międzydemowy, indywidualny, genowy. Ewolucja cech fenotypowych. Strategia ewolucyjnie stabilna. Konkurencja a kooperacja. Ewolucja i wartość adaptacyjna składowych behawioru. Rytualizacja zachowań. Sygnały komunikacyjne a język. Ewolucja układu drapieżnikofiara. Dobór płciowy i ewolucja systemów rozrodczych (reguła Batemana, strategie rozrodcze płci, dobór wewnątrzpłciowy, sygnalizacja i ocena jakości partnera, opieka nad potomstwem, alternatywne strategie rozrodcze). Ewolucja kulturowa.
Cel kształceniaStudent zna, rozumie i wyjaśnia zagadnienia z pogranicza ekologii i ewolucji oraz posługuje się prostymi modelami graficznymi i matematycznymi do opisu zjawisk z zakresu ekologii ewolucyjnej.
Literatura podstawowa1) Łomnicki A., Ekologia Ewolucyjna , Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2015 2) Futuyma D.J. , Ewolucja, Wydawnictwo WUW, Warszawa, 2005
Literatura uzupełniająca
Uwagi-