Ekspertyzy przyrodnicze - analiza i opracowanie danych II

Expert Opinions - Data Analyses II

2021L

Kod przedmiotu13S2-EKPAO
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Zalewska A., Komosiński K., Krupa R., Kołodziej P., Szydłowska J. 2013. Metody wykonywania waloryzacji przyrodniczych. Podręcznik metodyczny i przewodnik do zajęć terenowych. Wyd. Mantis, Olszyn, ss. 358; 2) Hołdyński C., Szczecińska M., Krupa M., Ruszczyńska J. Święczkowska J., 2013. Siedliska przyrodnicze sieci Natura 2000 w północno-wschodniej Polsce. Charakterystyka, rozpoznawanie i zarządzanie. Podręcznik metodyczny. Wyd. Mantis, Olszyn, ss. 230.
Literatura uzupełniająca
Uwagi