Grzyby i porosty oraz ich siedliska

Mushrooms and lichens and their habitats

2020Z

Kod przedmiotu13S2-GIPSI
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńWymagania siedliskowe i grupy ekologiczne grzybów wielkoowocnikowych i porostów, cechy diagnostyczne wybranych gatunków zagrożonych i objętych ochroną prawną, bioindykacyjny walor grzybów wielkoowocnikowych i porostów
Opis wykładówAkty prawne regulujące użytkowanie grzybów i porostów w Polsce, ochrona gatunkowa i problemy z nią związane, zagrożenia, możliwości i przykłady czynnej ochrony grzybów i porostów w różnych typach zbiorowiskach leśnych i nieleśnych
Cel kształceniaZnajomość najczęściej spotykanych gatunków grzybów (grzyby wielkoowocnikowe i porosty) zagrożonych w Polsce wymarciem i objętych ochroną
Literatura podstawowa1) Fałtynowicz W., Porosty w lasach. Przewodnik terenowy dla lesników i taksatorów, CILP, 2012 2) Gumińska B., Wojewoda W., Grzyby i ich oznaczanie, PWRiL, Warszawa, 1988
Literatura uzupełniająca1) Wójciak H., wyd. Multico, Warszawa, Porosty, mszaki, paprotniki, 2003r., tom 2) Gerhardt E., wyd. KDC, Grzyby. Wielki ilustrowany przewodnik, 2006r., tom
Uwagi