Prawo w ochronie środowiska

The Law in Environmental Protection

2020Z

Kod przedmiotu13S2-POS
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceBRAK
Wymagania wstępneBRAK
Opis ćwiczeńnie dotyczy
Opis wykładówW skład treści wykładowych wchodzą m.in. wieloaspektowy charakter ochrony środowiska, elementy ochrony środowiska naturalnego w prawie administracyjnym, cywilnym i karnym; a także ogólne zasady gospodarowania i ochrony zasobów środowiska w procesie inwestycyjnym.
Cel kształceniaZapoznanie studentów z systemem prawa w zakresie ochrony środowiska, podstawowymi zasadami ochrony i użytkowania zasobów środowiska naturalnego, w tym ochrony zasobów wodnych, lasów, gospodarki odpadami, jak również obszarów prawem chronionych.
Literatura podstawowa1) Szymańska U., Zębek E.,, Ochrona środowiska naturalnego jako interdyscyplinarna dziedzina wiedzy, UWM w Olsztynie, 2014 2) Zębek E, Instrumenty administracyjno-prawne i ekonomiczne w ochronie środowiska, Kortowski Przegląd Prawniczy Monografie, 2017
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak