Zarządzanie środowiskiem i monitoring przyrodniczy

Managament of Environment and Nature Monitoring

2020Z

Kod przedmiotu13S2-ZASMON
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńWybór gatunków wskaźnikowych. Planowanie schematów monitoringu w zależności od potrzeb, w oparciu o porosty lub gatunki zwierząt (owady, ryby, płazy, gady, ptaki i ssaki). Gromadzenie i przechowywanie danych pochodzących z monitoringu. Analiza i interpretacja wyników. Wykonanie ekspertyzy obejmującej wnioski wraz z omówieniem, zgodnie z obowiązującymi standardami
Opis wykładówPodstawy zarządzania środowiskiem. Struktura i zasady funkcjonowania Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ). Stan środowiska w Polsce w świetle wyników przyrodniczej części PMŚ. Definicja, cele i zadania monitoringu przyrodniczego. Podstawy prawne monitoringu przyrodniczego w Polsce. Metodyka monitoringu przyrodniczego. Monitoring gatunków i siedlisk. Kryteria wyboru gatunków wskaźnikowych. Fauna (owady wodne i lądowe, ryby, płazy, gady, ptaki i ssaki) jako gatunki wskaźnikowe dla stanu środowiska przyrodniczego.
Cel kształceniaZapoznanie z ogólnymi zasadami zarządzania środowiskiem oraz zadaniami i metodami monitoringu przyrodniczego
Literatura podstawowa1) Adamski P., Bartel R., Bereszyński A., Witkowski Z. (red.), Gatunki zwierząt (z wyjątkiem ptaków). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny , t. t. 6, Ministerstwo Środowiska, 2004, s. 500 2) Dbrzańska B., Dobrzański G., Kiełczewski D, Ochrona środowiska przyrodniczego, t. 1, PWN, 2008, s. 459 3) Gromadzki M. (red.), Ptaki. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny", t. t. 7 i 8, Ministerstwo Środowiska, 2004, s. 761 4) Herbich J. (red.), Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny, t. t. 1-5, Ministerstwo Środowiska, 2004
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak