Zaawansowane techniki bioindykacji

Advanced Techniques Bioindication

2020L

Kod przedmiotu13S2-ZTB
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Jankowski W., Zastosowanie bioindykacji w praktyce monitoringu środowiska na przykładzie północno-wschodniej Polski, wyd. PIOŚ , 1994 2) Zimny H., , Ekologiczna ocena stanu środowiska. Bioindykacja i biomonitoring, wyd. Grzegorczyk, 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagi