Ekspertyzy przyrodnicze - studia drugiego stopnia stacjonarne

Wydział Biologii i Biotechnologii

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

2-lata (4 semestry)

Magister kierunek Biologia

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): nie dotyczy

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Rośliny i ich siedliska
3
ZAL-O
Ćwiczenia
45
Zwierzęta i ich siedliska
3
ZAL-O
Ćwiczenia
45
IV - Specjalnościowych
Ekspertyzy przyrodnicze - przygotowanie i wykonanie inwentaryzacji II
2
Fakultet
0
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
60
100
Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego
4
Seminarium magisterskie
2
ZAL-O
Seminarium
25
Siedliska przyrodnicze - rozpoznawanie i zarządzanie ochroną II
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Terenoznawstwo
0
ZAL-O
Ćwiczenia terenowe
30
Zaawansowane techniki bioindykacji
3
SUMA
20,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,25
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,5
ZAL
Wykład
2
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
II - Podstawowe
Bioetyka
1
ZAL-O
Wykład
15
Metodologia nauk przyrodniczych
0
III - Kierunkowe
Biogeografia dynamiczna
2,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Hydrobiologia stosowana
3,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Mykosocjologia
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
10
20
Technologie cyfryzacji danych biologicznych
2
ZAL-O
Ćwiczenia komputerowe
30
IV - Specjalnościowych
Biochemia środowiskowa
2,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
20
Fakultet
0
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
60
100
Prawo w ochronie środowiska
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Seminarium magisterskie
2
ZAL-O
Seminarium
25
Zarządzanie środowiskiem i monitoring przyrodniczy
0
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
55
SUMA
18,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Ekologia roślin
3,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Przedsiębiorczość
1
IV - Specjalnościowych
Ekonomia środowiska
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
15
Ekspertyzy przyrodnicze - analiza i opracowanie danych II
1
Fakultet
0
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
40
60
Konwersatorium specjalnościowe w języku angielskim
0
ZAL-O
Konsultacje z opiekunem pracy dyplomowej
30
Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego
12
ZAL-O
Konsultacje z opiekunem pracy dyplomowej
30
Seminarium magisterskie
2
ZAL-O
Seminarium
25
SUMA
21,5

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Wychowanie fizyczne
1
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
II - Podstawowe
Statystyka w biologii
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia komputerowe
5
25
III - Kierunkowe
Projekt badawczo-rozwojowy
1
ZAL-O
Ćwiczenia
20
IV - Specjalnościowych
Ekologia ewolucyjna
3,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Fakultet
0
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
75
135
Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego
4
ZAL-O
Konsultacje z opiekunem pracy dyplomowej
90
Seminarium magisterskie
2
ZAL-O
Seminarium
25
VI - Praktyka
Praktyka zawodowa
6
ZAL-O
Praktyki zawodowe
160
SUMA
19,5