Biologia medyczna - studia I stopnia licencjackie - stacjonarne (z tokiem nauczania w języku angielskim)

Wydział Biologii i Biotechnologii

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata (6 semestrów)

Licencjat kierunek Biologia

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Bioethics
1
Ergonomics
0,25
Ethical Code
0,5
Foreign Language
2
ZAL-O
Lektorat
30
Information Technology
2
Protection of Intellectual Property
0,25
The Subject of General Education
2
Training of Safety and Hygiene at Work
0,5
II - Podstawowe
General Chemistry
4
Mathematics
2
Physics
4,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
20
40
III - Kierunkowe
Cell Biology
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
20
Histology
5
Zoology
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
20
35
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Foreign Language
2
ZAL-O
Lektorat
30
II - Podstawowe
Biophysics
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
20
40
General Chemistry
5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
20
50
Organic Chemistry
5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
30
45
III - Kierunkowe
Botany
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Human Functional Anatomy
6
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
45
IV - Specjalnościowych
Biostatistics in Medicine
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia komputerowe
10
20
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Foreign Language
2
ZAL-O
Lektorat
30
III - Kierunkowe
Biochemistry
6
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
30
45
Genetics
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Human Physiology
4
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Medical Microbiology and Mycology
6
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
20
40
Plant Physiology
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
20
IV - Specjalnościowych
Elective Courses
7
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
60
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Foreign Language
2
II - Podstawowe
Calculus
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
20
25
III - Kierunkowe
Basis of Enzymology
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
10
20
Human Physiology
5,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
45
Methods of Molecular Detection
6,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
60
Methods of in vitro Cultures
4
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
50
IV - Specjalnościowych
Elective Courses
7
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
60
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Physical Education
0
III - Kierunkowe
Bachelor’s Degree Thesis and Preparation for a Diploma Examination
3
Biological Methods of Diagnostic
7
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
20
80
Immunology and Immunotherapy
5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
20
30
Reproduction and Endocrinology
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
25
Undergraduate Seminar
2
ZAL-O
Seminarium dyplomowe
30
IV - Specjalnościowych
Basis of Epidemiology
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
15
VI - Praktyka
Professional Practice
6
ZAL-O
Praktyki zawodowe
160
SUMA
35,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Bachelor’s Degree Thesis and Preparation for a Diploma Examination
7
Ecology and Evolutionary Biology
0
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
28
Enterprise
1
Genetic Engineering
0


Wykład
Ćwiczenia
0
0
Introduction to the Medical Biotechnology
1,5
ZAL-O
Wykład
20
Methods of Human Molecular Diagnostic
3,5
EGZ
Ćwiczenia
45
Undergraduate Seminar
2
ZAL-O
Seminarium dyplomowe
30
IV - Specjalnościowych
Promotion and Protection of the Health
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
20
SUMA
17,0