Przedmioty do wyboru

Subjects to choose

2020L

Kod przedmiotu1200XX-FAKbs4
Punkty ECTS 8
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi