Biofizyka

Biophysics

2019L

Kod przedmiotu1213S1-BIOFbs
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającechemia, fizyka, biologia
Wymagania wstępnewiadomości z biologi, chemii, fizyki i matematyki - zakres szkoły średniej
Opis ćwiczeńStudent wykonuje 4 ćwiczenia zgodnie z harmonogramem obejmujące między innymi zagadnienia: promieniowanie jonizujące; aktywność elektryczna serca; przepływ laminarny i turbulentny; pomiar współczynnika lepkości cieczy; podstawy biofizyki zmysłu słuchu; fizyczne podstawy stosowania ultradźwięków w medycynie; zjawisko absorpcji i emisji światła w analityce; skręcalność optyczna roztworów substancji optycznie czynnych; wyznaczanie zmian termodynamicznych funkcji stanu; wyznaczanie zdolności skupiającej soczewek za pomocą ławy optycznej - model oka.
Opis wykładówPrzestrzeń, czas i energia; Termodynamika - termodynamiczne parametry stanu; Wiązania chemiczne i oddziaływania międzymolekularne; Biofizyka makrocząsteczek; Budowa błon biologicznych; Fizyczne metody badań układów biologicznych; Biofizyka układów koloidalnych; Metody hydrodynamiczne; Elektroforeza; Mechanizm działania promieniowania elektromagnetycznego na układy biologiczne. Falowa natura światła w procesach oddziaływania z elementarnymi strukturami fizjologicznymi roślin i zwierząt; Biofizyka układu krążenia. Hydrodynamika przepływu krwi; Biofizyczny opis zmysłu słuchu oraz zmysłu wzroku
Cel kształceniaPrzekazanie podstawowej wiedzy nt. praw fizycznych, które mają zastosowanie w biofizyce oraz wiedzy nt. fizycznych podstaw procesów biologicznych. Nabycie umiejętności planowania i przeprowadzania eksperymentów i opracowania wyników wykonanych pomiarów; rozwijanie samokształcenia poprzez umiejętność korzystania z różnych źródeł wiedzy; rozwijanie postaw służących do pracy w zespole; wyrobienie odpowiedzialności za wyniki prac zespołowych
Literatura podstawowa1) Bobrowski Cz., Fizyka - krótki kurs, WNT Warszawa, 1999 2) Pilawski W., Podstawy biofizyki, PWN Warszawa, 1986 3) Drabent R., Machholc Z., Siódmiak, Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki, Wydawnictwo UWM Olsztyn, 2008 4) Miedziejko E., Agrofizyka i biofizyka. Podstawowe zagadnienia i ćwiczenia laboratoryjne, Wydawnictwo AR Poznań, 1996
Literatura uzupełniająca1) Dołowy K., Fizyka dla przyrodników, PWN Warszawa, 1996 2) Beier W., Biofizyka, PWN Warszawa, 1968
Uwagiliczebność grup - 16 osób