Chemia organiczna i biochemia

Organic Chemistry and Biochemistry

2019L

Kod przedmiotu1213S1-CHOBIbs
Punkty ECTS 6
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzająceChemia ogólna i nierorganiczna
Wymagania wstępnebez wskazań
Opis ćwiczeńĆwiczenia rachunkowe. Podstawowe techniki laboratoryjne (krystalizacja, destylacja, sublimacja, ekstrakcja, chromatografia). Preparatyka organiczna. Komputerowe wspomaganie uczenia się chemii organicznej. Oznaczanie ilościowe białek, glukozy, cholesterolu w materiale biologicznym. Chromatografia cienkowarstwowa lipidów polarnych. Wyznaczanie stałej Michaelisa. Enzymy diagnostyczne
Opis wykładówStruktura i właściwości związków organicznych. Zjawisko izomerii. Izomeria optyczna. Analiza konformacyjna. Węglowodory nasycone. Wolne rodniki. Reakcje substytucji SN1 i SN2. Reakcje eliminacji E1 i E2. Węglowodory nienasycone. Reakcje addycji. Węglowodory aromatyczne. Reakcje SEAr. Alkohole, fenole i etery oraz ich siarkowe analogi. Aldehydy i ketony. Reakcje addycji do grupy karbonylowej. Kwasy karboksylowe i ich pochodne. Reakcje estryfikacji. Tłuszcze i mydła. Lipidy. Aminy. Sole diazoniowe i związki azowe. Węglowodany. Aminokwasy i peptydy. Związki heterocykliczne. Metabolizm węglowodanów- glikoliza, glukoneogeneza, cykl pentozowy. Metabolizm tłuszczów -synteza kwasów tłuszczowych, beta oksydacja. Energetyka- cykl Krebsa, łańcuch oddechowy. Metabolizm azotu. Kwasy nukleinowe
Cel kształceniaCelem nauczania jest poznanie poszczególnych klas związków organicznych, zrozumienie zależności pomiędzy budową cząsteczki a właściwościami fizycznymi, chemicznymi i biologicznymi danego związku. Dodatkowo położony jest nacisk na kształtowanie proekologicznego myślenia u studentów – wykorzystanie postulatów zielonej chemii w syntezie organicznej.
Literatura podstawowa1) Morrison R. T., Boyd R. N., Chemia organiczna, PWN, 2010 2) McMurry J., Chemia organiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010 3) Murray R., Granner D. K., Mayes P., Rodwell V., Biochemia Harpera, PZWL, 2006 4) Harvey R., Ferrier D., Lippincot's Illustrated Reviews - Biochemistry, Wolter Kluwer, 2011
Literatura uzupełniająca1) Kowalski P. (red.), Laboratorium chemii organicznej, techniki pracy i przepisy BHP, WNT, 2004 2) Timbelake K. C., Chemistry. An introduction to general, organic, and biological chemistry, Pearson Education Inc., 2012
UwagiCelem nauczania jest poznanie poszczególnych klas związków organicznych, zrozumienie zależności pomiędzy budową cząsteczki a właściwościami fizycznymi, chemicznymi i biologicznymi danego związku. Dodatkowo położony jest nacisk na kształtowanie proekologicznego myślenia u studentów – wykorzystanie postulatów zielonej chemii w syntezie organicznej.