Fizyczno-chemiczne podstawy życia - repetytorium

Physicochemical basis of life - repetytorium

2019Z

Kod przedmiotu1213S1-FIZCHbs
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępneZnajomość chemii i fizyki na poziomie szkoły średniej
Opis ćwiczeńFunkcje termodynamiczne, Model atomu Bohra,liczby kwantowe, wiązania chemiczne, pojęcie mola, woda jako rozpuszczalnik, dysocjacja, pH, hydroliza, stężenia, reakcje redoks, alkany, alkeny, alkiny, związki aromatyczne, Podstawowe grupy funkcyjne i ich reakcje charakterystyczne, związki wielofunkcyjne
Opis wykładówbrak
Cel kształceniacelem kształcenia jest usystematyzowanie i rozszerzenie wiedzy z wybranych zagadnień z fizyki, chemii ogólnej, chemii fizycznej i chemii organicznej
Literatura podstawowa1) L.Sobczyk, A.Kisza, Chemia fizyczna dla przyrodników, PWN, 1975 2) W. Trzebiatowski, Chemia nieorganiczna, PWN, 1965 3) H.Hart, L. Craine, D.Hart, C. Hadad, Chemia organiczna- krótki kurs, PZWL, 2008 4) K. C. Timberlake, Chemistry an introduction to General, organic and biological chemistry, Pearson Education Inc., 2012
Literatura uzupełniająca1) R. Murray, D. Granner, P. Mayes, V. Rodwell, Biochemia Harpera, PZWL, 2006 2) R. A. Harvey, Lippincott's Ilustrated reviews Biochemistry, Wolters Kluwer, 2011
Uwagi