Fizjologia zwierząt

Animal Physiology

2021Z

Kod przedmiotu1213S1-FIZWbs
Punkty ECTS 6
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającebiochemia, anatomia
Wymagania wstępne-
Opis ćwiczeńFizjologia krwi: podstawowe wskaźniki hematologiczne. Krążenie – praca serca i jej regulacja. Przepływ krwi w naczyniach krwionośnych. Funkcjonowanie układu nerwowego – odruchy oraz odbiór informacji. Procesy trawienia w poszczególnych odcinkach przewodu pokarmowego. Funkcjonowanie układu rozrodczego samic i samców ssaków (zwierząt gospodarskich). Składniki mleka krowiego.
Opis wykładówSkład i funkcje krwi, przebieg erytropoezy, procesy odporności. Budowa, rola i właściwości mięśnia sercowego. Budowa i funkcje naczyń włosowatych. Układ nerwowy, jego organizacja. Przekazywanie informacji w organizmie. Odruchy warunkowe i bezwarunkowe. Układ dokrewny. Rola hormonów w organizmie. Budowa przewodu pokarmowego ssaków. Specyfika trawienia u poszczególnych gatunków zwierząt domowych. Budowa i funkcjonowanie układu rozrodczego ssaków. Proces wytwarzania i wydalania mleka.
Cel kształceniaPoznanie podstawowych wiadomości o budowie i funkcjonowaniu organizmu ssaków, ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt gospodarskich. Nabycie wiedzy na temat procesów fizjologicznych, zachodzących w organizmie zwierząt. Poznanie związków istniejących pomiędzy tymi procesami oraz ich znaczenia i wykorzystania w hodowli i produkcji zwierzęcej.
Literatura podstawowa1) Dusza L, Fizjologia zwierząt z elementami anatomii, t. -, UWM, 2013, s. - 2) Przała J., Fizjologia zwierząt. Ćwiczenia, demonstracje i metody, UWM, 1999
Literatura uzupełniająca
Uwagigrupy 12-14 osób