Kręgowce - zajęcia terenowe

Vertebrates - field activities

2019L

Kod przedmiotu1213S1-KRETERbs
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia terenowe
Przedmioty wprowadzająceZoologia - Kręgowce
Wymagania wstępnepodstawy Zoologii
Opis ćwiczeńRóżnorodność morfologiczna, taksonomia i rozpoznawanie wybranych przedstawicieli kręgowców będących charakterystycznymi przedstawicielami grup taksonomicznych i ugrupowań fauny różnych biotopów. Prowadzenie: obserwacji, opisu i oznaczania w warunkach terenowych.
Opis wykładówBrak
Cel kształceniaNauka rozpoznawania rozpoznawania wybranych gatunków kręgowców w warunkach terenowych.
Literatura podstawowa1) Arnold N., Ovenden D.,, Reptiles and Amphibians Britain and Europe. Field Guide., Harper Collins,, 2002 2) Głowaciński Z. (red.), Polska Czerwona Księga Zwierząt. Część I. Kręgowce., PWRiL W-wa, 2001 3) Svensson L., Przewodnik Collinsa. Ptaki., Muza W-wa, 2009 4) Aulagnier S., Mammals of Europe, North Africa and the Middle East. Field Identification Guide., Christpher Helm,, 2009 5) Boroń A., Szlachciak.J. (red.) , Różnorodność i taksonomia zwierząt. Tom 2. Przewodnik terenowy do rozpoznawania wybranych krajowych gatunków zwierząt. , t. 2, Wydawnictwo Mantis, Olsztyn, 2013 6) Berger L., Płazy i gady Polski., PWN Warszawa-Poznań, 2000 7) Pucek Z. (red.), Klucz do oznaczania ssaków Polski. , PWN W-wa, 1984
Literatura uzupełniająca1) Adamski P., Bartel. R., Bereszczyński A., Kepel A. (red.), Gatunki Zwierząt (z wyjątkiem ptaków). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny., t. 6, Ministerstwo Środowiska W-wa, 2004 2) Gromadzki M. (red.), Ptaki. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. (http://natura2000.gdos.gov.pl/natura2000/pl/poradnik.php) , t. 7 i 8, Ministerstwo Środowiska W-wa, 2004 3) Komitet Ochrony Orłów, Ptaki drapieżne., AFW Mazury Olsztyn, 2001 4) , http://koo.free.ngo.pl/, , 2001 5) Markowski (red), Vademecum obserwatora ptaków, PWN W-wa, Łódź.,
Uwagi