Matematyka

Mathematics

2019Z

Kod przedmiotu1213S1-MATbs
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające-
Wymagania wstępneProgram podstawowy matematyki szkoły średniej
Opis ćwiczeńLiczby zespolone. Macierze, wyznaczniki, układy równań liniowych. Metoda eliminacji Gaussa. Układy i metoda Cramera. Pojęcie granicy ciągu i funkcji. Liczba Eulera i logarytmy naturalne. Pochodna funkcji jednej zmiennej. Pochodne wyższych rzędów. Zastosowania pochodnych do badania funkcji i rozwiązywania zagadnień ekstremalnych.
Opis wykładówLiczby zespolone. Macierze, wyznaczniki, układy równań liniowych. Metoda eliminacji Gaussa. Układy i metoda Cramera. Pojęcie granicy ciągu i funkcji. Liczba Eulera i logarytmy naturalne. Pochodna funkcji jednej zmiennej. Pochodne wyższych rzędów. Zastosowania pochodnych do badania funkcji i rozwiązywania zagadnień ekstremalnych.
Cel kształceniaZapoznanie z podstawami algebry liniowe oraz rachunku różniczkowego funkcji jednej zmiennej.
Literatura podstawowa1) Jurlewicz T., Skoczylas Z., Algebra liniowa 1. Definicje, twierdzenia, wzory., Oficyna Wydawnicza GiS, 2002 2) Marian Gewert, Zbigniew Skoczylas, Analiza matematyczna 1. Definicje, twierdzenia, wzory., Oficyna Wydawnicza GiS, 2002
Literatura uzupełniająca1) Krysicki W., Włodarski L., Analiza matematyczna w zadaniach, t. 1, PWN, 2007 2) Jurlewicz T., Skoczylas Z., Algebra liniowa 1. Przykłady i zadania, Oficyna Wydawnicza GiS, 2002 3) Marian Gewert, Zbigniew Skoczylas, Analiza matematyczna 1. Przykłady i zadania, Oficyna Wydawnicza GiS, 4) Włodzimierz Stankiewicz, Zadania z matematyki dla wyższych uczelni technicznych część A B, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019
UwagiĆwiczenia ściśle skorelowane z wykładem.